Webbplats samt fotodokumentation av utställningen ”Gadefotografi 1917–2017”

http://www.gadefotografi.dk

Webbplatsen är en dokumentation av den gigantiska fotoutställningen ”Gadefotografi 1917–2017”, i Øksnehallen i Köpenhamn, sommaren 2017. Utställningen bestod av både historisk och samtida gatufotografi, och visade bilder av 78 fotografer från hela världen, med tyngdpunkt på skandinaviska fotografer, huvudsakligen utställda genom serier med fotografiska verk, men även i form av böcker, bildspel samt filmer.
Förutom produktion av webbplatsen utförde jag även en omfattande fotodokumentation, från vilken hela webbplatsens bildmaterial härrör. Utformningen av webbplatsen ger användaren en god överblick, men även möjlighet att enkelt söka fram en enskild fotograf eller en kategori av fotografer, utan att förlora orienteringen.