Alla projekt och uppdrag (42)
Projekt-/Produktionsledning
Analyser och specifikationer
Informationsarkitektur
Informations-/Interaktionsdesign
Visuell design
Layout och grafisk form
Produktdesign
Applikationsutveckling
Webblösningar
Digitala nyhetsbrev
Interaktiv information/utbildning
Augmented/Virtual Reality
360°-rundvandringar
Fotografi och film
Dokumentmallar
Artiklar och rapporter
Erhållna utmärkelser

Boken ASPEKTER för konstnär Hans Björn

Jag har framställt en bok som presenterar konstnär Hans Björns projekt ASPEKTER (2017–2019) med objekt skapade i björkplywood i storlekar från några decimeter till nästan 2,5 meter höga. Mitt uppdrag bestod av fotografering, bildbehandling samt formgivning och produktion av boken (ISBN 978-91-519-1093-2), som är inbunden, med rak rygg, silk-laminerat omslag, trådbunden 64-sidig inlaga av 170 g silkbestruket papper i sidstorleken 236 x 297 mm, och genomfärgade röda för- och eftersättsblad. Fotograferingen utförde jag både i studio- och verkstadsmiljö samt i Region Skånes prisbelönta koncernbyggnad i Malmö, där Hans Björn under hösten 2018 ställde ut de tre största objekten. Boken släpptes i samband med konstnärens utställning på Sjöbo Konsthall påsken 2019.

Visionsfilm för Trelleborgs Hamn AB

På uppdrag av en kommunikationsbyrå har jag tillsammans med R.A.Fotografiska producerat en visionsfilm för Trelleborgs Hamn AB, om den nya större hamnen som håller på att byggas och som planeras vara klar år 2025. I filmen visualiseras den framtida hamnens mest väsentliga funktioner och anläggningar genom animerade 3D-objekt integrerade i en flygfilm, kombinerat med en informativ berättarröst. I uppdraget har vi utfört planering, filmning (inklusive filmning från drönare), timelapse-fotografering, 3D-animering samt redigering. Filmen gjordes i både svensk och engelsk version.

Interaktiv 360°-rundtur i Landskrona konsthall

Jag har fotograferat och skapat en interaktiv virtuell rundvandring i Landskrona konsthall – genom 14 sammanlänkade 360°-foton kan du se dig omkring i den vackra konsthallen som uppfördes 1963, ritad av arkitekterna Sten Samuelson och Fritz Jaenecke. I rundvandringen får du uppleva bildkonstnär Pia Hanssons utställning ”Carrier II” som visades i konsthallen under perioden 28/1–19/3 2017.

Mobil-app för yrkesanpassad rörelseträning

I detta projekt har jag samarbetat med en sjukgymnast; jag har skrivit projektbeskrivning, gjort analyser, specificerat krav och funktioner, ansvarat för informationsarkitektur och informationsdesign, interaktionsdesign och visuell design, och framställt en genomarbetad hi-fi prototyp för en mobil-app avsedd för yrkesspecifik förebyggande träning och individanpassad skaderehabilitering. Jag har dessutom filmat rörelseövningarna, strukturerat och skrivit noggranna och tydliga användarinstruktioner för den omfattande mängden övningar, och utifrån det genererat korrekt uttalade och betonade instruktioner med hjälp av modifierad talsyntes. Jag har även utarbetat presentationsmaterial i marknadsföringssyfte.

___________________

Augmented Reality-baserat informationsmaterial för Axis

I ett produktionsledaruppdrag med företaget Axis som slutkund ansvarade jag även för filmning samt för interaktionsdesignen, genom att i verktyget Metaio Creator sätta samman grafik, filmer och 3D-miljöer till ett interaktivt och pedagogiskt visuellt informationsmaterial i Augmented Reality-teknik. Via den fysiska slutprodukten – en mobil tresidig informationspelare att nyttja på mässor – demonstreras genom AR-tekniken diverse tekniska funktioner i Axis kameror i olika situationer vid övervakning i miljöer med kritisk infrastruktur.

Kamerabaserade tracking-tekniker för mobil Augmented Reality

I artikeln presenterar jag vad Augmented Reality är och hur det fungerar, exempel på användningsområden, nutida och framtida utrustning för mobil Augmented Reality, olika ”tracking”-tekniker med fokus på kamera-/bildbaserade tekniker och metoder, samt problem och möjligheter med olika tekniker. Fakta och underlag i form av vetenskapliga artiklar har jag sökt upp i huvudsak via IEEE Xplore Digital Library och ACM Digital Library. De flesta av dessa artiklar är presenterade vid den årligt återkommande konferensen ISMAR (International Symposium on Mixed and Augmented Reality).

___________________

Infokiosk med stora multitouch-skärmar för Trelleborgs Hamn

Jag var ansvarig för interaktionsdesignen vid framtagningen av en informationskiosk-lösning baserat på stora multitouch-skärmar, åt Trelleborgs Hamn AB, där visuell framställning av information och data varit i fokus. I mitt uppdrag ingick även produktionsledning, samt tekniskt ansvar för anskaffning och implementering av kiosk-lösningens hård- och mjukvara.

Fotografiskt examinations-projekt

Mitt fotografiska projekt ”I mellanrum och på baksidor i stadens periferi”, som examination i kursen ”Fotografi, gestaltning och den kreativa processen II”, 15 hp, på Akademin Valand vid Göteborgs universitet (tidigare Högskolan för fotografi).

96-sidig fotoutställnings-tidning i tabloidformat

Inför fotoutställningen ”Ung i Randers 1978–1979” i Øksnehallen i Köpenhamn 2016 producerade jag i samarbete med fotograf Finn Larsen denna 96-sidiga tidning i tabloidformat (ISBN 978-91-976479-4-6). Jag stod för layout, grafisk form och originalarbete, samt utförde retuschering och övrig bildbehandling av samtliga fotografier. Tidningen, som även innehåller ett omfattande textmaterial på både danska och engelska, är inte en traditionell utställningskatalog, utan en fristående publikation som presenterar de projekt som visades i utställningen.

Nominerad i Venture Cup Syd till priset för bästa affärsplan

Jag blev nominerad i Venture Cup Syd 2008 till priset för bästa affärsplan för ”ReAnimate” – en webbaserad interaktiv applikation för att sätta samman och distribuera träningsprogram visualiserade med video, för rehabilitering och friskvård. I affärsplanen – ett dokument på 20 sidor –  har jag utarbetat affärsidé med bakgrundsbeskrivning, behovsanalys, mål och vision; marknadsplan med omvärlds-, marknads-, kund- och konkurrentanalys samt marknadsstrategi och affärsmodell; affärssystem och organisationsuppbyggnad; genomförandeplan; riskanalys; lönsamhetsbedömning och finansieringsbehov.

___________________

Röstbaserade användargränssnitt

Med utgångspunkt i visioner som funnits sedan 50-talet, har jag studerat hur långt utvecklingen nått inom området röstbaserade användargränssnitt. Vad är ett röstgränssnitt och varför ska man använda tal som interaktionsmetod? Hur passar röstgränssnitt in i de trender som idag finns i utvecklingen av innovativa användargränssnitt? Jag redovisar i vilka användningssituationer röstgränssnitt är lämpliga, gör en jämförelse med grafiska gränssnitt samt beskriver hur röstgränssnitt kan vara en del av multimodala system. Med stöd av aktuell forskning, litteratur och övriga källor, ger jag exempel på användningsområden och applikationer för olika kategorier av röstinteraktion.

___________________

Presentationsfilm för Trelleborgs Hamn AB

I samarbete med R.A.Fotografiska har jag producerat en presentationsfilm för Trelleborgs Hamn AB. Filmen informerar om företagets verksamhet, hamnens utbyggnad och betydelse för Trelleborgs stad, samt belyser hamnens stora roll för hela Sveriges import och export och miljöarbetet i Östersjön. I uppdraget ingick planering, filmning och redigering. Filmen gjordes i både svensk och engelsk version, samt en utökad svensk version som därtill presenterar några olika yrken i hamnens verksamhet.

Digitala nyhetsbrev för Akzo Nobel

Jag har under en längre tid administrerat utskicken av e-post-kampanjer i verktyget Apsis Pro åt företaget Akzo Nobel – både svensk, dansk och norsk version av nyhetsbreven, som formgetts av en kommunikationsbyrå. Dessutom har jag ansvarat för samtliga adressregister, rapporterat statistik till företagets marknadsansvariga i respektive land, samt utfört avancerat arbete i Apsis Pro.

Flerspråkig extranätwebbplats för Akzo Nobel

Konstruktion av en extranät-webbplats, där målerier och butiker i en automatiserad process kan utforma och beställa unika färgkartor till sina kunder. Webbplatsen gjordes i fyra språkversioner – svensk, dansk, norsk och finsk. Jag stod för produktionsledning, informations- och interaktionsdesign samt utformning av tydliga instruktioner och meddelanden. Jag var ansvarig för kontakten med programmerare och grafisk formgivare, samt för att samla in och kontrollera översatta texter från Akzo Nobels representanter i de olika länderna. Även utförliga tester av webbplatsens funktionalitet ingick i uppdraget.

Vänta, visar strax fler...