Flexibel Media = Lars Peterson

Jag är en mångsidig informations- och interaktionsdesigner, fotograf och formgivare med erfarenhet av projekt- och produktionsledning. Jag utför alla moment i designprocessen – från analys, formulering av behov och mål, specifikation av krav och funktioner, via lösningsförslag, tester och utvärdering, till genomförande och uppföljning.

Tjänster och lösningar

Beroende på uppdragets art kan mina åtaganden t ex bestå av behovsanalys, kravinsamling, informationsarkitektur, informationsdesign, interaktionsdesign, visuell design, layout och grafisk form, men även fotografering, bildbehandling och filmning. Jag utformar nyttoorienterade applikationer och webbplatser med fokus på användbarhet, producerar både digitalt interaktivt och tryckt informations- och utbildningsmaterial, samt framställer dokumentmallar och instruktioner. Jag är en problemlösare som snabbt sätter mig in i nya områden, metoder och verktyg.

Fokus på användbarhet

Mitt fokus i de uppdrag jag utför är alltid att utforma lösningen så att den är pedagogisk, lättanvänd och att informationen är tydlig och lättförståelig. Grafisk form och visuell framställning av information anser jag är viktiga komponenter, liksom informativa och anpassade texter. Jag betraktar mig som en länk mellan uppdragsgivare och användare, och ser till att lösningar och information blir användbar.

Samarbeten och kunder

Tillsammans med programmerare har jag producerat databasbaserade webbapplikationer, bl a med Telia som kund. I samarbete med en kommunikationsbyrå har jag varit projekt- och produktionsledare för flera olika projekt för företag som Axis, Kährs och Trelleborgs hamn. Jag har också producerat mycket interaktivt multimedialt informations- och utbildningsmaterial för ett flertal olika kunder, bl a Telia, Akzo Nobel och Cardo.

Bred kompetens

Jag har i grunden en universitetsexamen i matematik och datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion, och för att utveckla mig själv och mitt företagande har jag vidareutbildat mig genom högskolekurser inom interaktionsdesign och användbarhet, produktdesign och produktutveckling, pedagogik och marknadsföring samt grafisk form, fotografi och bildbehandling.

Se även min LinkedIn-profil, samt webbplatserna larspeterson.se och 360media.se.


Min utbildning


Matematik & datavetenskap
0
hp

Interaktions- & produktdesign
0
hp

Marknadsföring & pedagogik
0
hp

Fotografi & teckning
0
hp
Matematik och datavetenskap
 • B.Sc. Matematik/Datavetenskap (inriktning människa-datorinteraktion), 180 hp, Lunds universitet.
Interaktions- och produktdesign
 • Interaktionsdesign, 30 hp, Malmö universitet.
 • Interaktion och mobilitet, 7,5 hp, Luleå tekniska universitet.
 • Innovativa gränssnitt, 7,5 hp, Blekinge Tekniska Högskola.
 • Att använda Virtual Reality, 7,5 hp, Lunds Tekniska Högskola.
 • Användbarhet i produktutveckling, 10,5 hp, Lunds Tekniska Högskola.
 • Produktutveckling, 7,5 hp, Högskolan i Halmstad.
 • Produktdesign, 7,5 hp, Högskolan i Halmstad.
 • Design för alla, 7,5 hp, Malmö universitet.
Marknadsföring och kommunikation
 • Corporate identity och organisationskommunikation, 7,5 hp, Malmö universitet.
 • Kunskap–affärsidé–företag, 7,5 hp, Malmö universitet.
 • Marknadsföring A (Industriell marknadsföring), 7,5 hp, Malmö universitet.
 • Marknadsföring B (Förnyelse och planering), 7,5 hp, Högskolan i Gävle.
 • Marknadsföring och kommunikation, Folkuniversitetet i Malmö.
 • Företagsekonomi, Folkuniversitetet i Malmö.
Pedagogik
 • Pedagogik (Handledning och undervisning av vuxna), 30 hp, Malmö universitet.
 • Projektledning, Folkuniversitetet i Malmö.
Fotografi och bildbehandling
 • Fotoskolan Skåne, 1 år, Folkuniversitetet i Lund.
 • Fotografi, gestaltning och den kreativa processen I, 15 hp, Akademin Valand vid Göteborgs universitet.
 • Fotografi, gestaltning och den kreativa processen II, 15 hp, Akademin Valand vid Göteborgs universitet.
 • Digital bildbehandling, 7,5 hp, Högskolan i Jönköping.
 • Digital stillbild B, 7,5 hp, Mittuniversitetet.
 • Holografi, 4,5 hp, Lunds universitet.
 • Digital bildhantering, Projektor / Stefan Ohlsson.
 • Videofilmning och -redigering, Folkuniversitetet i Malmö.
Teckning och grafisk form
 • Sketching and drawing, 15 hp, Malmö universitet.
 • Skissen som kreativt verktyg, 7,5 hp, Malmö universitet.
 • Studier i teckning och målning för konstnär Pia Hansson, Malmö.
 • Teckning och skissteknik för formgivning, Folkuniversitet i Malmö.
 • Grafisk formgivning, Folkuniversitetet i Malmö.
 • Grafik, Folkuniversitetet i Malmö.