Video source missing

Mobil-app för yrkesanpassad rörelseträning

I detta projekt har jag samarbetat med en sjukgymnast; jag har skrivit projektbeskrivning, gjort analyser, specificerat krav och funktioner, ansvarat för informationsarkitektur och informationsdesign, interaktionsdesign och visuell design, och framställt en genomarbetad hi-fi prototyp för en mobil-app avsedd för yrkesspecifik förebyggande träning och individanpassad skaderehabilitering. Jag har dessutom filmat rörelseövningarna, strukturerat och skrivit noggranna och tydliga användarinstruktioner för den omfattande mängden övningar, och utifrån det genererat korrekt uttalade och betonade instruktioner med hjälp av modifierad talsyntes. Jag har även utarbetat presentationsmaterial i marknadsföringssyfte.