I artikeln presenterar jag vad Augmented Reality är och hur det fungerar, exempel på användningsområden, nutida och framtida utrustning för mobil Augmented Reality, olika ”tracking”-tekniker med fokus på kamera-/bildbaserade tekniker och metoder, samt problem och möjligheter med olika tekniker.
Fakta och underlag i form av vetenskapliga artiklar har jag sökt upp i huvudsak via IEEE Xplore Digital Library och ACM Digital Library. De flesta av dessa artiklar är presenterade vid den årligt återkommande konferensen ISMAR (International Symposium on Mixed and Augmented Reality).