Video source missing

Infokiosk med stora multitouch-skärmar för Trelleborgs Hamn

Jag var ansvarig för interaktionsdesignen vid framtagningen av en informationskiosk-lösning baserat på stora multitouch-skärmar, åt Trelleborgs Hamn AB, där visuell framställning av information och data varit i fokus. I mitt uppdrag ingick även produktionsledning, samt tekniskt ansvar för anskaffning och implementering av kiosk-lösningens hård- och mjukvara.