Mitt fotografiska projekt ”I mellanrum och på baksidor i stadens periferi”, som examination i kursen ”Fotografi, gestaltning och den kreativa processen II”, 15 hp, på Akademin Valand vid Göteborgs universitet (tidigare Högskolan för fotografi).