Video source missing

Augmented Reality-baserat informationsmaterial för Axis

I ett produktionsledaruppdrag med företaget Axis som slutkund ansvarade jag även för filmning samt för interaktionsdesignen, genom att i verktyget Metaio Creator sätta samman grafik, filmer och 3D-miljöer till ett interaktivt och pedagogiskt visuellt informationsmaterial i Augmented Reality-teknik. Via den fysiska slutprodukten – en mobil tresidig informationspelare att nyttja på mässor – demonstreras genom AR-tekniken diverse tekniska funktioner i Axis kameror i olika situationer vid övervakning i miljöer med kritisk infrastruktur.